'Projectmatig werken'

Over samenwerking, risico's, aanpak en procesmanagement. Dit boek is geschreven voor iedereen die betrokken is bij een  project en invloed wil hebben op de gang van zaken binnen dat project.  Projectmatig werken is inmiddels een ingeburgerde aanpak binnen de  meeste organisaties. Het is zinvol wanneer er sprake is van mensen die met beperkte middelen een maximale prestatie moeten leveren. 

Dit boek geeft een compleet beeld van wat er komt kijken bij het opzetten en besturen van projecten. In deze editie is aandacht voor strategisch management, risicomanagement en crisisbestrijding. Ook zijn de onderdelen proces- en programmamanagement uitgebreid in verhouding met de vorige editie. De uitvoerige praktijkbeschrijvingen maken het boek inzichtelijk en prettig leesbaar.

Uitgave: Het Spectrum (2009)

<<  1 [2