Veiligheidshuis slaagt voor proef-certificering ISO!

Februari 2016 - Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is hard op weg om als eerste Veiligheidshuis in Nederland  een ISO-gecertificeerde organisatie te worden. Hiervoor is eerst een interne audit afgenomen door de Veiligheidsregio. Vervolgens is in november een proefaudit afgenomen door Lloyds, een externe certificatie instelling. Doel van de proefaudit was om een beeld te verkrijgen van de huidige staat van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008 norm en de mate waarin het systeem voldoet aan de normonderdelen.

Het Veiligheidshuis heeft hiervoor onder andere de procesbeschrijvingen uniform gemaakt, de klantenmatrix aangepast, een verbeterregistratie bijgehouden en een enquête onder ketenpartners uitgezet. Ook het onderzoek van mw. C. van der Lee, die onder andere heeft onderzocht wat de meerwaarde van het Veiligheidshuis is en welke factoren ervoor zorgen dat ketenpartners tevreden zijn, is bruikbaar voor de audit. De conclusie van Lloyd was dat het kwaliteitsmanagementsysteem nog niet volledig is ingericht maar dat er een duidelijk plan is om dit voor de certificering gereed te hebben. De auditor van Lloyd heeft er vertrouwen in dat het om “de laatste loodjes” gaat en dat het Veiligheidshuis in 2016 klaar is voor certificering.

Voldoen aan de eisen van de klant
Veel organisaties hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit wordt gebruikt door interne en externe partijen om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Zorgorganisaties gebruiken meestal de HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Andere organisaties, zoals de Veiligheidsregio, werken met zowel ISO (Internationale Standaard voor Organisaties) als HKZ.

Waarom certificering?
De Veiligheidshuizen zijn relatief jonge organisaties. Ze werken volgens een gemeenschappelijke landelijke visie en missie. In de uitvoering hiervan kunnen ze echter behoorlijk verschillen. Veiligheidshuis Noord-Holland Noord hecht veel waarde aan een kwalitatief sterke uitvoering van deze visie en missie. Dit kan worden gewaarborgd door de processen te laten beoordelen door een onafhankelijke organisatie. Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat voor honderd procent aan alle normeisen is voldaan.

Algemene voordelen van ISO certificering:

  • Processen en structuren worden gemaakt en geoptimaliseerd, waardoor het management een hulpmiddel heeft om de organisatie te sturen en medewerkers helder hebben welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben.
  • Verhoging van efficiency
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd worden waardoor actie ondernomen kan worden.
  • Klant en klanttevredenheid staan centraal