Samenwerking leidt tot passende zorg

In eendrachtige samenwerking startten de gemeenten Schagen en Alkmaar en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in 2014 een project rond de begeleiding van een zorgbehoevende jongeman (toen 17 jaar) uit Alkmaar. In de uitvoering gaat het stukje bij beetje de goede kant op.

Het project startte in de zomer van 2014. Toen benaderde het Veiligheidshuis namens de gemeente Alkmaar de gemeente Schagen met het verzoek actief te participeren in het zorgtraject voor een jongeman met een verstandelijke beperking. De bijna 18-jarige jongeman verbleef op dat moment in de gesloten jeugdinrichting Transferium.

Deze jongen had het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht in dergelijke instellingen of in een penitentiaire inrichting. De angst was dat hij tussen wal en schip zou geraken op het moment dat hij in september 2014 achttien jaar zou worden, omdat de plaatsing in Transferium dan van rechtswege zou stoppen. Tegelijkertijd was nog geen passende vervolgplek gevonden.

Hoede
Een mogelijke oplossing diende zich aan toen een groepsbegeleider aanbood de jongen onder zijn hoede te nemen. Omdat hij in Schagen woonde, werd de gemeente Schagen benaderd met het verzoek in gesprek te gaan over het plan dat deze begeleider had opgevat. De gemeente Schagen was daartoe bereid.

Bij de eerste afspraak werd de gemeente verteld dat de jongeman een niet-aangeboren en aangeboren verstandelijke beperking had. Er hadden zich de laatste jaren rond zijn persoon bovendien veel incidenten voorgedaan. Gedurende zijn verblijf in Transferium raakte de groepsbegeleider ervan overtuigd dat deze jongen een kans had, maar tegelijkertijd veel individuele begeleiding nodig zou hebben. Vader als moeder, beiden woonachtig in Alkmaar, waren om uiteenlopende redenen niet in staat dit traject in te gaan met hun zoon. De begeleider wilde dit avontuur wel aan. Hij stelde voor de jongen te begeleiden in een traject dat er op was gericht op termijn zelfstandig te kunnen wonen.

De jongeman stond op dat moment nog bij zijn moeder ingeschreven in Alkmaar, maar zou in Schagen in een mantelzorgunit in de tuin van zijn begeleider komen te wonen. De gemeente Schagen kreeg het verzoek de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De regelgeving was geen obstakel. In 2014 was de wet gewijzigd, waardoor het mogelijk is om dergelijke woningen op de locatie voor de duur van de mantelzorg te plaatsen. De gemeente Schagen bleek vervolgens bereid – samen met de gemeente Alkmaar – te kijken naar de mogelijkheden om een zorgpakket op maat te leveren. Beide burgemeesters waren bereid om hun nek hiervoor uit te steken.

Succesfactor
De afgelopen periode is gebleken dat er veel is te regelen: de (ambtelijke) molens werken traag, communicatie is echt een kritische succesfactor gebleken en gaandeweg dienden zich veel leermomenten aan, voor zowel gemeenten, begeleider als instantie. Gezamenlijk proberen de partijen momenteel – met inachtneming van alle wettelijke eisen en voorschriften - de zorg te bieden die deze jongeman nodig heeft. Dat maakt het soms een uitdaging. Uiteindelijk bleek de inzet van de gemeente Alkmaar overigens niet nodig. De gemeente Schagen kon dit project volledig binnen de daarvoor geëigende budgetten financieren.

Wat het uiteindelijke resultaat van dit project wordt, is op dit moment nog onbekend, maar wordt door beide gemeenten en het Veiligheidshuis kritisch gevolgd. Mede voor wellicht toekomstige vergelijkbare trajecten.