Persoonsgerichte aanpak plegers high impact crime Noord-Holland-Noord

Door Arjan Dijkman

10 oktober 2012 - Het terugdringen van High Impact Crime (waaronder overvallen) is een topprioriteit van demissionair minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het succesvolle offensief tegen gewelddadige vermogenscriminaliteit wordt in 2013 met volle kracht voortgezet. Dat moet leiden tot afname van het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken. De pakkans, het ophelderingspercentage en de kans dat de dader wordt veroordeeld moeten volgend jaar verder omhoog.

Taskforce Overvallen
In de regio Noordwest Nederland is een Taskforce Overvallen opgericht met als doel de stijging van het aantal overvallen en straatroven aan te pakken aan de hand van een integrale probleemgerichte aanpak. Voor een succesvolle ketenaanpak van High Impact Crime en het behalen van de gestelde doelen is het niet alleen nodig dat er adequaat wordt opgetreden als een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, maar moeten vooral ook de nodige preventieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze strafbare feiten plaatsvinden.
Een van de sporen is het casusoverleg Top X High Impact Crime, onder regie van het Veiligheidshuis.

Top X aanpak
In alle drie de Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord wordt gewerkt met een Top X aanpak. In de regio Alkmaar betreft dit vooralsnog jonge overvallers, in de regio West-Friesland gaat het om o.a. overlastgevers in de horeca, maar ook wordt in bepaalde wijken en groepen een Top X overleg gevoerd. In de Kop van Noord-Holland worden op verzoek van de driehoek notoire woninginbrekers besproken in het Top X overleg.

Gezamenlijke aanpak
Onder regie van het Veiligheidshuis werkt een kern van Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Palier (verslavingsreclassering) en Politie aan een integrale aanpak van de geselecteerde plegers waar grenzen stellen én perspectief bieden onderdeel vanuit maakt. Naast deze kern worden zo nodig ook andere partner- organisaties benaderd om gezamenlijk met een gedragen integrale aanpak per persoon recidive te voorkomen, resocialisatie te bevorderen en de overlast van deze personen voor de samenleving
terug te dringen.