Grote belangstelling voor netwerkbijeenkomst van 11 juni

De netwerkbijeenkomst vond plaats op een tikje nostalgische locatie, die van het oude Veiligheidshuis in de brandweerkazerne in Alkmaar. Er hadden zich tachtig mensen opgegeven. Voor de zekerheid waren honderd stoelen beschikbaar. Bij aanvang bleek dat niet iedereen een zitplaats had, dus in allerijl zijn er nog een tiental stoelen tevoorschijn gehaald, waardoor toch nog iedereen een plekje kon vinden.

Het programma werd geopend door Wim van Veen, voormalig wethouder van Alkmaar. Hij gaf in zijn presentatie aan waar de grenzen van de gebiedsteams liggen, de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe hier vanuit de bestuurder naar gekeken wordt.

Reclassering
Vervolgens werd het stokje overgenomen door Marjolijn Dozeman van Reclassering Nederland. Het doel en de mogelijkheden van de reclassering werden aangegeven en ook ging zij in op de vraag welke rol de reclassering heeft in het verlenen van zorg aan degenen die onder toezicht staan. Daarnaast meldde zij dat de reclassering nog aan het uitvinden is hoe ze gebruik kan maken van de verschillende gebiedsteams, om zo de aanpak te kunnen versterken en na aflopen van het toezicht te kunnen borgen.

Hierna was het tijd voor het fenomeen schakeloverleg c.q. beschermingstafel. De essentie van dit overleg, een op- en afschalingsoverleg tussen vrijwillig en gedwongen kader, werd in een duidelijk filmpje uitgelegd. De Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugd- en Gezinsbeschermers gaven aansluitend aan hoe onder meer de gebiedsteams dit overleg kunnen inzetten.

Dogma’s
Als laatste was Jolanda van Boven in de gelegenheid om vanuit haar expertise aan te geven hoe de privacywetgeving in elkaar steekt. Op een duidelijke en humoristische wijze was ze in staat om vlot door de privacy-stof heen te gaan en aan te geven hoe we het onszelf moeilijk hebben gemaakt. Ze stelde scherp een aantal dogma’s aan de orde. Handtekening vragen? Hebben we zelf bedacht. Privacy-protocollen? Waardevol, maar het zegt alleen maar dat we gaan samenwerken.

Met name het onderdeel over de privacy werd zeer gewaardeerd. Vanuit diverse kanten kwam de vraag om van haar het “uitgebreide” programma te mogen horen. Om die reden houden het Veiligheidshuis en GGZ Noord-Holland Noord samen een themamiddag over privacy. Over de exacte datum volgt nog nader bericht.