Groepsaanpak de Mare

Februari 2016 - In de Alkmaarse wijk De Mare wordt opnieuw een plan ontwikkeld om overlast door jongeren tegen te gaan. In april 2015 werd de groepsaanpak in De Mare afgeschaald. Organisaties die nog bemoeienis hadden met de jongeren hebben deze trajecten zelfstandig voortgezet. Eind vorig jaar kwamen er vanuit de gemeente toch weer signalen dat de overlast toenam.

De gemeente wil bij het maken van een plan van aanpak in De Mare aansluiten bij het model dat in de wijk Oud Overdie door wethouder Van der Ven is geïnitieerd. Deze aanpak is gebaseerd op het buurtgericht samenwerken met behulp van een eigen frontlijn-manager.
 
De lokale gezagsdriehoek (overleg tussen burgemeester, openbaar ministerie en politie) ziet bij het maken van een plan van aanpak een rol voor het Veiligheidshuis. Als netwerkorganisatie kan het Veiligheidshuis een platform zijn waarin de nieuwe aanpak vorm kan krijgen. De gezagsdriehoek wil voorkomen dat  er iets nieuws wordt opgetuigd met eenzelfde functie als in Oud Overdie.

Als het plan van aanpak is goedgekeurd door de driehoek, wordt de aanpak vanuit het Veiligheidshuis ook daadwerkelijk gestalte gegeven in de normale vorm. Reguliere overleggen, waarin individuen worden besproken, plannen van aanpak worden gemaakt met de hieruit voortvloeiende acties voor de betreffende organisaties. Hoofddoel is vermindering van de overlast. Dit alles onder regie van de gemeente, vandaar de opdracht door de driehoek.
De frontlijnmanager neemt  binnen de gemeente Alkmaar de eigen onderdelen mee in de aanpak. Het Veiligheidshuis zorgt voor het netwerk van de overige benodigde organisaties.