Eén Veiligheidshuis voor Noord-Holland Noord

25 april 2013 - De drie Veiligheidsheidshuizen in de regio Alkmaar, Den Helder en West Friesland fuseren per 1 januari 2014 tot één Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

Op 1 maart jl. nam het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio het besluit om de drie bestaande Veiligheidshuizen te laten fuseren. Het nieuwe Veiligheidshuis wordt ondergebracht bij de organisatie van de veiligheidsregio NHN en gaat voor alle gemeenten in de regio werken. Het is aan de gemeentebesturen om te beslissen over deelname en cofinanciering.

Naast de huidige locatie locatie De Kazerne te Alkmaar (voorheen brandweerkazerne) zal worden gewerkt vanuit de locatie in Hoorn en Den Helder.

Organisatie en bestuur
Het bestuur valt onder de regionale commissie Jeugd en Sociale Veiligheid. Op 15 april is Wout Buteijn - nu nog projectleider bij de Veiligheidsregio - aangesteld als kwartiermaker. Aan hem de taak om voort te borduren op de plannen tot de fusie en de drie huidige veiligheidshuizen om te smeden naar één organisatie. Hij wordt ondersteund door een ambtelijke stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de Veiligheidsregio, het Programmabureau, het OM en de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Magda van Harten, die namens het programmabureau het voorbereidend werk voor de fusie heeft uitgevoerd, zal per 1 mei haar taken aan Buteijn overdragen.