Conferentie anti-radicalisering in Denemarken

Februari 2016 - Onder de titel ‘Building resilience to radicalisation and violent extremism’ was op 19 en 20 november in de Deense plaats Aarhus een internationale conferentie over anti radicalisering in Denemarken. Voor de plaats Aarhus was gekozen omdat daar een concept is bedacht van een “softe” aanpak. Het model kent voor- en ook tegenstanders.

De conferentie was van ’s morgens vroeg tot het einde van de middag volgeplakt met sprekers en workshops. Deelnemers kwamen uit ongeveer vijftig landen. Aansprekend was een gederadicaliseerde neo nazi die zijn eigen verhaal deed. Zo’n levensverhaal spreekt altijd aan en maakt ook duidelijk hoe dun de lijn is tussen al dan niet radicaliseren. Vanuit wetenschappelijke hoek waren er diverse sprekers die aangaven hoe en waarom mensen radicaliseren en wat je als land te doen staat. Interessant daarin was dan dat bijvoorbeeld Engeland heel sterk op de ‘intelligence’ leunt.

Gesprek met de ‘chief’
In Aarhus is een model ontwikkeld waarin politie, jeugdzorg, gemeente en andere partijen samenwerken. Het model heet ‘Infohouse’ en lijkt sterk op het concept van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Na een gesprek met de ‘chief’ bleek inderdaad dat het concept was overgenomen van het Veiligheidshuis in Nederland. Een goed exportproduct dus! 

Bij de aanpak van radicalisering werkt men in Aarhus met mentoren, die bij signalen van radicalisering de persoon begeleiden. Dit wordt vanuit het Infohuis georganiseerd. De mentor wordt aangezocht, opgeleid en betaald door de gemeente. Mentoren kunnen overal vandaan komen. Het zijn onderwijzers, advocaten of vuilnismannen. Net wat past bij de persoon in kwestie.

Projectsubsidie
De methode Aarhus lijkt een concept dat ook in Nederland zou kunnen werken. Daarom is bij het Ministerie een projectsubsidie aangevraagd om zoiets ook in Nederland te proberen. Het trainingsprogramma voor de mentoren is inmiddels in Denemarken opgevraagd. Zo levert de conferentie dus concreet iets op.