Fototentoonstelling mensenhandel:

5 februari 2010 - De directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam organiseert in samenwerking met Dienst Wonen, Zorg en Samenleven de fototentoonstelling Bought and Sold: Voices of Human Trafficking...

Feestelijke bijeenkomst landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen

15 december 2009 - Nederland heeft een landelijk dekkend netwerk van 45 veiligheidshuizen. Uit de eerste resultaten blijkt dat de veiligheidshuizen op lokaal niveau goede resultaten boeken in het terugbrengen van het aantal veelplegers, de aanpak van overlastgevers en huiselijk geweld. Minister Ballin en staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Ter Horst (BZK) hebben dit maandag 14 december 2009 in Den Haag bekend gemaakt tijdens de conferentie over het landelijk netwerk van veiligheidshuizen...

Programma aanpak mensenhandel

8 december 2009 - Taskforce Mensenhandel presenteert handreiking en toolkit. Op donderdag 29 oktober vond de eerste themadag Taskforce Mensenhandel plaats. Het doel van de themadag was het creëren van awareness en het verhogen van het urgentiegevoel over de ernst van de mensenhandel bij alle organisaties die bij de aanpak van mensenhandel betrokken zijn. Ook presenteerde de Taskforce een aantal concrete resultaten en deed een oproep aan alle deelnemers om op lokaal en regionaal niveau integraal de strijd tegen mensenhandel aan te gaan...

Landelijk dekkend netwerk

25 november 2009 - Het landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen nadert zijn voltooiing. Eind dit jaar is het zo ver. Als projectminister wil ik deze mijlpaal, een van de doelstellingen van het project Veiligheid begint bij Voorkomen, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om die reden zal op maandag 14 december een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd, waarop ik samen met u bij dit heuglijke feit wil stilstaan...

<<  1 2 [3