Landelijk congres Veiligheidshuizen

5 februari 2013 - Veiligheidshuizen waar veiligheid, zorg en bestuur samenkomen rond complexe problematiek...

Succes aanpak ex-gedetineerden

29 januari 2013 ALKMAAR – In de afgelopen weken heeft het Veiligheidshuis regio Alkmaar een aantal belangrijke successen geboekt bij het begeleiden van ex-gedetineerden. In het Veiligheidshuis werken verschillende instanties aan veiligheid op straat en in huis. Ook de opvang van ex-gedetineerden is een belangrijke taak, zodat deze mensen niet terugvallen in hun oude gewoontes...

Ex-gedetineerden op rechte pad door nazorg

Hoorn, 26 januari 2013 [Noord-Hollands Dagblad] - Ex-gedetineerden hebben vaak moeite met het vinden van huisvesting, het aanvragen van een uitkering en het krijgen van werk. De kans dat ze in hun oude fouten vervallen is groot. Maar het kan ook anders. Dat blijkt uit de resultaten van het project 'Nazorg ex-gedetineerden'dat in Hoorn is uitgevoerd...

Straffen geëist voor inbraakgolf Langedijk en Heerhugowaard

27 november 2012 - Arrondissementsparket Alkmaar. Het Openbaar Ministerie heeft tegen 10 verdachten van een grote hoeveelheid inbraken in de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk straffen geëist variërend van voorwaardelijke celstraffen in combinatie met leer- en werkstraffen tot celstraffen van 5 jaar...

Drie Veiligheidshuizen worden één

1 oktober 2012 - Per 1 januari 2014 gaan de drie Veiligheidshuizen uit de regio's West-Friesland, Noordkop en Regio Alkmaar (voorheen Noord-Kennemerland) op in het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Het Veiligheidshuis NHN wordt sober en robuust...

Opening nieuwe locatie OranjeHuis

30 augustus 2011 - Het Veiligheidshuis regio Alkmaar feliciteert alle medewerkers van het Oranjehuis met de opening van de nieuwe locatie! Het nieuwe OranjeHuis is gevestigd in de Alkmaarse wijk Overdie aan de Herenweg...

Jeugdcriminaleit zsm aanpakken

7 juli 2011 - Iets pikken uit een supermarkt door minderjarigen komt op grote schaal voor. Veel winkeldiefstallen worden nu nog afgedaan met een kleine werkstraf. Maar daarmee criminaliseer je een grote groep pubers. Om jongeren uit het strafrecht te houden zijn betere oplossingen nodig. Pilot ZSM biedt uitkomst...

Hangjongeren

18 april 2011 - "In de Mare heeft het Veiligheidshuis regio Alkmaar (VHHrA) voor de gemeente Alkmaar een goede ondersteuning geboden...

Opvang en behandeling slachtoffers loverboys verlengd

30 maart 2011 - De opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys wordt met anderhalf jaar verlengd. Het gaat om het project Asja II van het behandel- en expertisecentrum Fier Fryslân...

Wat nou Blue Monday?

17 januari 2011 - Trefzekerheid is een groot goed in veiligheidshuizenland. Want je zal maar net met Jantje zitten (ja dit is dezelfde als "Jantje in het Veiligheidshuis". Jantje is een aanstormend talent, of liever in vaktermen: een jeugdige veelpleger). Inmiddels is van de gezinssituatie van Jantje het nodige duidelijk geworden, heeft de Raad voor de Kinderbescherming een strafonderzoek lopen, kende politie en Bureau Jeugdzorg hem al een tijdje uit de aanpak 12- en is zijn broer inmiddels een vaste bezoeker van Palier verslavingszorg. Nu heb jij een vraag over deze situatie...

Politie NHN start mailbox mensenhandel

24 augustus 2010 - Slachtoffers van mensenhandel kunnen lang niet altijd naar de politie om daarvan aangifte te doen terwijl de politie zonder goede informatie geen onderzoek kan starten. Men is veelal aangewezen op derden die signalen van mensenhandel herkennen en melden bij de politie. De politie heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om haar informatiepositie op dit terrein te verbeteren en daartoe onlangs een postbus geopend, nl.mensenhandel@noord-holland.politie.nl...

Integrale aanpak van prostitutieproblematiek en mensenhandel gaat door

4 juni 2010 - Met een voortgangsrapportage informeert het college van burgemeesters en wethouders de gemeenteraad over de actuele stand van zaken bij de integrale aanpak van mensenhandel en van de problematiek rond het prostitutiegebied aan de Achterdam...

Regionaal College akkoord met Perspectiefnotitie

3 mei 2010 - Op 31 maart jl. heeft het Regionaal College de Perspectiefnotitie doorontwikkeling Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord akkoord bevonden...

Registratiegegevens CoMensha 2010

18 maart 2010 - CoMensha heeft een brief geschreven aan de Task Force Mensenhandel om te informeren over de aanmeldingen, verzoeken om opvang, aanmelders en achtergrondinformatie van de aangemelde slachtoffers van het jaar 2009...

Veiligheidshuis Alkmaar: Nieuwe huisvesting!!!

21 februari 2010 - De stuurgroep Veiligheidshuis Alkmaar heeft donderdag 04 februari groen licht gegeven voor huisvesting op de Pettemerstraat 14 te Alkmaar...

<<  1 [23  >>