Wat is een Veiligheidshuis en hoe werkt het?

Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgpartners en justitiepartners. Dat gebeurt in de vorm van het Veiligheidshuis. Een Veiligheidshuis is een netwerk van vast sleutelpartners zoals politie, openbaar ministerie en gemeente. Als het nodig is ....

Transitie Veiligheidsregio

Drie Veiligheidshuizen zijn één
Het bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft besloten dat de drie Veiligheidshuizen in de regio Noord-Holland Noord gaan fuseren. Na een aantal...